Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 06.03.2018р.